Servrar, VPS:er, Containers och stödtjänster

Rackfish har ett brett utbud av servertjänster med mycket hög tillgänglighet. Lösningar för managerade servrar, mediaservrar, kringtjänster såsom objektlagring eller videotjänster.

Alla våra servrar, containers och VPS:er är virtualiserade med mycket hög redundans i alla led.
Servrar

Servrar virtualiserade i en miljö med mycket hög tillgänglighet, säker lagring och riktigt bra internetförbindelser.

Objektlagring

S3-kompatibel objektlagring med förutsägbara kostnader. Går att utöka allt eftersom dina behov ökar.

CDN & Leveranstjänster

Säker objektlagring i Sverige kombinerad med olika CDN för distribution.