Anpassad livetranskodering som en tjänst eller tilläggstjänster för livetranskodering för Streamio och Rackfish Live. Beställ för event eller permanent påslagen transkodering.
Livetranskoderingskanal för Streamio / Rackfish Live
Utöka ett Streamio eller Rackfish Live-konto med livetranskodering som alltid finns tillgänglig.
490 kr/mån vid årsbetalning.
Transkoderar 1080p25,30,50 eller 60 till 1080p, 720p och 480p.
Välj faktureringsperiod:
Evenemang - livetranskodering för Streamio / Rackfish Live
Perfekt för att kunna streama ett event med livetranskodering.
Fungerar med Streamio och Rackfish Live och är aktiv i 30 dagar.
Transkoderar 1080p25,30, 50 eller 60 till 1080p, 720p och 480p.
Pris:
990 SEK Engångskostnad
Anpassad livetranskodering som tjänst
Livetranskodering som tjänst anpassad till varje behov.
Betala för antalet destinationer som krävs.
Välj destinationer (4K, 2160, 1080, 720, 480 etc).
Välj upplösning och bitrate.
Kombinera med olika tjänster för ingestion av källa eller leverans.
Avancerade lösningar finns tillgängliga, kontakta oss!
Välj faktureringsperiod: